Putovanie za Pannou Máriou
Putovanie za Pannou Máriou

Putovanie za Pannou Máriou

V nedeľu (16.7.2023), v deň spomienky Karmelskej Panny Márie, v popoludňajších hodinách vyšli pútnici z našej farnosti na dlhšiu cestu (1.200 km, 33 tunelov) na známe pútnické miesto v Bosne a Hercegovine do Medžugoria. Cestou sme sa ponárali vo vodách Jadranského mora, aby sme mohli vstúpiť do mora Božej lásky a starostlivosti v Medžugorí. Tu nám bol ponúknutý bohatý program pozostávajúci z prednášok, svedectiev, slovenských sv. omší a predovšetkým večerného programu, ktorý bol prekladaný do češtiny. Taktiež sme vystúpili na posvätné miesta Podbrda a Križevacu. Pútnici využili príležitosť ku dobrej sv. spovedi a našli si svoje obľúbené duchovné zákutia. Sme veľmi vďační, že nás na tomto mieste učila Panna Mária láske ku svojmu Synovi a k blížnemu.