Sv. Jozefa robotníka
Sv. Jozefa robotníka

Sv. Jozefa robotníka

1. Mája sme slávili sv. Omšu v kaplnke sv. Jozefa na vyšnom konci. V tento deň si pripomíname liturgickú spomienku na sv. Jozefa robotníka, ku ktorému majú mnohí, ak nie všetci, veľkú úctu. Počas kázne nám pán kaplán opísal 4 čnosti sv. Jozefa: poslušnosť, starostlivosť, spravodlivosť a zbožnosť. Aj my sa máme snažiť o tieto čnosti i keď sú pre nás náročné. Naša kaplnka sv. Jozefa bola postavená práve z vďaky za nájdenie zamestnania. Vďaka postaveniu píly v Oravskej Polhore, kde si mnohí našli prácu, sa niektorí chlapi rozhodli poďakovať tým, že postavia kaplnku sv. Jozefa. Neskôr bola pred pár rokmi obnovená. Sv. Jozef oroduj za nás a za naše rodiny!