Otvorenosť voči Božiemu požehnaniu
Otvorenosť voči Božiemu požehnaniu

Otvorenosť voči Božiemu požehnaniu

Počas vianočných sviatkov si každý jeden rok uvedomujeme ešte viac, že Boží dar v osobe Ježiša Krista prichádza na túto zem, ako to najväčšie požehnanie.  Táto radostná správa sa ohlasovala aj v našej farnosti, nie len počas liturgie, ale aj počas požehnávania domov, ktoré sme mohli v našej farnosti po pandémii covidu znova vykonať. Otvorenosť ľudí voči Božiemu požehnaniu bola veľká. Počas týchto dní „koľady“ sme mohli lepšie spoznať farské spoločenstvo a načúvať tomu, ako žijú naše rodiny. Ďakujeme všetkým za dobrotu ich srdca, ktorú prejavili svojou pohostinnosťou a prijatím.