Spoznali sme niečo nové
Spoznali sme niečo nové

Spoznali sme niečo nové

Vo štvrtok 17. novembra 2022 sme sa vybrali na farskú púť do Košíc a Spišskú Kapitulu. Prvou našou zastávkou bol Dóm sv. Alžbety. Tam sme sa oboznámili s históriou chrámu a strávili sme chvíľu v osobnej modlitbe.  Potom naše kroky viedli k bratom augustiniánom, kde sme spoznali bližšie život sv. Rity a sv. Augustína. V Kostole sv. Rity sme slávili sv. omšu ku cti tejto svätice a po sv. omši sme sa pomodlili krátke litánie k sv. Rite pri jej ostatkoch v kaplnke pod kostolom.  Ďalšou našou zastávkou bola Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. Oboznámili sme sa s históriou miesta, katedrály, ale aj biskupského úradu.  Potom sme sa v krypte katedrály pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka pomodlili modlitbu za jeho blahorečenie. Navštívili sme aj kapitulský cintorín, kde sme sa pomodlili za zosnulých biskupov a kňazov. Po našom putovaní sme zasadli za stôl v priestoroch kňazského seminára, aby sme sa posilnili na tele.
Veríme, že tento deň v spoločenstve farskej rodiny prispeje k prehĺbeniu našich vzťahov navzájom, ale najmä s Dobrým Bohom.