Vďačnosť za Božie dobrodenia
Vďačnosť za Božie dobrodenia

Vďačnosť za Božie dobrodenia

V nedeľu (18. 9.2022)  pri slávnostnej sv. omši vo Farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sme sa poďakovali Pôvodcovi každého dobra za dary zeme, no zároveň sme prosili aj o požehnanie všetkých nositeľov kultúry v našej obci. Na sv. omši boli prítomní gajdoši z 11 krajín, ktorí  počas liturgie hrali na gajdách. V tento deň sme si chceli ešte hlbšie uvedomiť, že vďačnosť je v našom živote prejavom otvoreného srdca voči Bohu. Ďakovali sme za všetky dary zeme, ktoré sme z Božej štedrosti dostali. Zároveň sme chceli vyjadriť vďaku Bohu za hodnotu kultúry, ktorá chce naše srdcia povzniesť bližšie k Nemu. V závere sv. omše sme požehnali novú úrodu, ktorá nielen nádherne zdobila náš chrám, ale bude nám slúžiť ako pokrm.