Čerpať z nevysychajúceho prameňa
Čerpať z nevysychajúceho prameňa

Čerpať z nevysychajúceho prameňa

Od štvrtku (23.6.2022) v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho (BSJ) do piatku (24.6.2022) vo Farskom kostole BSJ prebiehala odpustová slávnosť v našej farnosti. V kaplnke nám pán farár vo svojom príhovore ponúkol tri zamyslenia: osobnú skúsenosť z primičnej sv. omše, ktorá bola slávená z tajomstva BSJ; symbolika oltára v kaplnke a jej odkaz. V piatok v slávnostnom sprievode vstúpili do farského kostola za asistenciou a kňazmi zástupcovia stavov vo farnosti: ružencové spoločenstvá, hasiči, horská služba, poľovníci, futbalisti a predstavitelia obce. Vo svojom príhovore pán farár rozvinul štyri myšlienky: objav zaujímavého obrazu BSJ z Assisi a jeho symbolika, plameň BSJ v slovách Pána Ježiša v 6. kapitole Matúšovho evanjelia, život Chiary Corbella Petrilovej, ktorý bol hlboko zakorenený v BSJ; záverečná výzva – vložiť svoje srdce do BSJ. Slávnosť doprevádzal mládežnícky zbor aj s piesňami v goralskom jazyku a hra na organe. Pri obidvoch sv. omšiach bola aj odprosujúca pobožnosť a v piatok sme sa pomodlili modlitbu zasvätenia BSJ. Po sv. omši v piatok mali možnosť veriaci ochutnať miestne špeciality. Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.