Pozastavenia sa nad farskou púťou do Ríma
Pozastavenia sa nad farskou púťou do Ríma

Pozastavenia sa nad farskou púťou do Ríma

V stredu (11.5.2022) po večernej sv. omši bola ponúknutá prezentácia duchovných skúseností z farskej ďakovnej púte do Ríma, ktorá sa uskutočnila 27.4. – 1.5.2022. V programe púte bolo mesto Assisi, pútnici prechádzali po stopách sv. Františka a sv. Kláry. Ďalšou zastávkou púte bol Rím, v ktorom pútnici navštívili pápežské baziliky, zúčastnili sa na audiencii so Sv. Otcom a slávnostnej sv. omše v Bazilike sv. Petra. Nech ďakovná púť upevní spoločenstvo viery v našich životoch, rodinách a na Slovensku.

Prezentáciu z púte si môžete pozrieť v prílohe.

Stiahnuť tu