Memoriál Michala Štanga
Memoriál Michala Štanga

Memoriál Michala Štanga

Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 v spolupráci s Farnosťou Oravská Polhora usporiada dňa 26.3 2022 (sobota) futbalový turnaj – Memoriál Michala Štanga.

 Kategórie turnaja:

              I. Kategória – 4. – 6. roč.

             II. Kategória – 7. – 9. roč.

            III. Kategória Stredoškoláci

Program:

               7:45 – zahájenie turnaja

               8:00 – 14:00 – zápasy každý s každým v rámci jednotlivých kategórií

               14:30 – záver – ukončenie turnaja

Pravidlá:

Kategória I. a II.

  • 4 hráči + 1 brankár
  • Povolení sú maximálne 2 náhradníci

Kategória III.

  • 3 hráči + 1 brankár
  • Povolení sú maximálne 2 náhradníci

Podrobnejšie pravidlá budú objasnené pri zahájení turnaja.

Podmienky štartu hráčov  na turnaji:

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Habovštiaka, p. uč. Labudiakovej alebo v sakrestii kostola. Vyplnenú prihlášku odovzdajte na spomínaných adresách do 24.3.2022 (štvrtok) do obeda.