Diecézna škola viery (7. a 10. Božie prikázanie):

Pozrite si prednášku vrámci 2. ročníka Diecéznej školy viery.

Téma: 7. a 10. Božie prikázanie.