Hora Butkov 20180915_174744

15. septembra sme putovali na nové pútnické miesto- do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Púť sme začali krížovou cestou. Táto krížová cesta bola so zamysleniami z denníčka sv. sestry Faustíny. Na vrchu sme o 15:00 hod. pokračovali korunkou k Božiemu milosrdenstvu. O 15:30 začala sv. omša, ktorú celebroval Mons. ThLic. Marek Hriadel, generálny vikár žilinskej diecézy. Po sv. omši bolo scénické stvárnenie krížovej cesty. Nakoniec nám dal žilinský pán biskup Tomáš Galis požehnanie na cestu domov.

Viac fotiek z púte nájdete tu.