Púť do Talianska na titulku zo zadu

Z príležitosti 50. výročia smrti sv. Pátra Pia, naša farnosť spolu s farnosťou Mútne putovala v dňoch 20.- 27. februára 2018 do Talianska.

Naša prvá zastávka bola v Lorete, kde sa nachádza domček Panny Márie, prenesený z Nazareta. Pokračovali sme na našej ceste do Monte San Angelo. Tu sa okolo roku 490 zjavil sv. Michal Archanjel. Na druhý deň sme navštívili najdôležitejší bod našej púte- San Giovanni Rotondo. Tu sme mali sv. omšu pri neporušenom tele sv. Pátra Pia. Ďalší deň sme ráno odcestovali do Pompejí, kde sme videli baziliku Panny Márie Ružencovej. Potom sme mali prehliadku Neapola, odkiaľ bola krásna vyhliadka na more a sopku Vezuv. Nasledoval presun do Ríma. Ako prvé sme navštívili Tre Fontane, kde bol sv. Pavol sťatý. Potom nasledovali prehliadky troch pápežských bazilík- sv. Pavla za hradbami, Santa Maria Maggiore a sv. Jána v Lateráne. V nedeľu sme navštívili Vatikán a modlili sme sa spolu s pápežom Františkom Anjel Pána. Nasledovala prehliadka antického Ríma. Videli sme najznámejšie miesta ako sú: pomník Viktora Emanuela II., Koloseum a Mamertínske väzenie, kde boli väznení sv. Pavol a sv. Peter. V posledný deň našej púte sme navštívili Padovu- mesto, kde zomrel sv. Anton Paduánsky.

Viac fotiek nájdete tu.