3. Stretnutie mladých s Jánom Pavlom II. a 18. ročník výstupu na Babiu horu
3. Stretnutie mladých s Jánom Pavlom II. a 18. ročník výstupu na Babiu horu

3. Stretnutie mladých s Jánom Pavlom II. a 18. ročník výstupu na Babiu horu

V dňoch 22.-23. augusta 2014 sa v našej farnosti uskutočnilo 3. stretnutie mládeže s Jánom Pavlom II. a 18. ročník výstupu na Babiu horu. Tohto roku pribudli ešte dve slávnosti – 10. výročie posvätenia nášho farského kostola a 20. výročie od založenia farnosti. Slávnostnú svätú omšu v piatok celebroval spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. V piatok okrem iného nechýbalo ani chutné občerstvenie v podobe langošov, makovníkov a iných dobrôt. O 20.00 hod. sa začali koncerty, kde ako prvý sa predstavil miestny spevácky Podkopcový zbor pod vedením Barbory Tropekovej. Nasledoval pestrý tanečný program, ktorý si pripravili domáce dievčatá. Napokon svoj hodinový program predstavila kapela Komajota. Po koncertoch sme sa všetci stíšili na adorácii, kde sme sa modlili za všetkých mladých vo svete, za pokoj a ukončenie vojnových konfliktov, ale i za nášho Svätého Otca Františka ako i za našich biskupov Štefana a Andreja. Program pokračoval ráno o 7.00 hod. výstupom na Babiu horu. Počasie vyzeralo spočiatku hrozivo, no nenechali sme sa odradiť. Pred svätou omšou vyšlo slnko a dobrotivý Boh nám všetko požehnal. O 11.30 hod. Mons. Andrej Imrich celebroval svätú omšu na vrchole Babej hory. V homílii nám priblížil aký máme mať vzťah k prírode, a že aj my – tak ako príroda – môžeme byť vnútorne krásny v každom čase a veku. Po skončení svätej omše sme sa odfotili pri pamätníku a išli pomaly dole na Slanú vodu, kde nás čakal chutný guľáš. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto akcii. Nech vás za to všemohúci Boh odmení.

3. Stretnutie mladých s Jánom Pavlom II. 

18. Ročník výstupu na Babiu horu