Nedeľa Božieho slova v našej farnosti

V Nedeľu Božieho slova (23.1.2022) v našej farnosti prebehlo postupné čítanie textov Svätého písma. Do čítania Knihy Rút, Prvého listu svätého apoštola Pavla a Markovho evanjelia bola zapojených 12 lektorov, ktorí sa po 15 minútach striedali. Lektorov usmerňovali traja koordinátori. Každá kniha bola uvedená krátkym komentárom. Cez online sa pripojilo okolo 50 veriacich. Nech je Božie slovo […]

Slovko o sv. Filoméne

V nedeľu Božieho slova (23.1.2022) o 9:30 celebroval sv. omšu v našej farnosti o. Ľuboslav Hromják, ktorý prednáša cirkevné dejiny v Kňazskom seminári v Spišskom Podhradí. Vo svojom príhovore nám priblížil život sv. Filomény a cestu, ako sa ku nej dostal. Podotkol, že svätí sa nám vo vhodnom čase dávajú poznať, sú naši nebeskí priatelia. Sv. Filoména bola grécka princezná a […]

Obrátenie v našom živote

V stredu (19.12022) zaznela prednáška Vladimíra Farského – prezidenta Abstinujúcich alkoholikov na Slovensku, na tému – Ako pomôcť rodinám, v ktorých sa nachádza závislý na alkohole. V úvode prednášky sa hosť predstavil a načrtol tému: „Závislý je týraním rodiny!“ Potom sa nám pán Farský zdieľal so svojou životnou cestou: „Prestal som vnímať rodinu, deti, všetko som dal bokom, okrem […]

Aktuálnosť Knihy Žalmov

Chceme vám ponúknuť zamyslenie nad Knihou Žalmov, ktoré odznelo pri prezentovaní ďalšej témy z cyklu prednášok Škola viery. Témy pripravil náš rodák prof. Anton Tyrol, farár v Zuberci. Prednáška je umiestnená v prílohe. 4. Žalmy, modlitebná kniha – prezentácia na stiahnutie 4. Žalmy, modlitebná kniha človeka – dokument na stiahnutie

Betlehemské svetlo vo farnosti

Urobili sme rozhovor s Jakubom Kvasniakom, ktorý priniesol Betlehemské svetlo do našej farnosti. Ďakujeme za pekné odpovede. Povedz nám pár slov o sebe a o svojej ceste ku skautingu. Mám 27 rokov a vyštudoval som jadrovú a subjadrovú fyziku a momentálne sa venujem doktorandskému štúdiu v odbore environmentálnej fyziky. Popri škole taktiež pracujem ako projektový manažér vo firme […]