Misijná nedeľa vo farnosti

Na tohtoročnú misijnú nedeľu bol obetný stôl v našom farskom kostole špeciálne vyzdobený. Urobili sme rozhovor s iniciátorkou výzdoby a animátorkou skupiny birmovancov Evkou Murínovou. Čím ste sa inšpirovali pri misijnej výzdobe? Inšpirovala nás misijná nedeľa, ktorá je známou akciou solidarity na celom svete a zároveň mňa osobne viedla aj misijná skúsenosť. Aké artefakty ste použili? Pri výzdobe sme […]