Jesenná zbierka na charitu

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť aj počas najbližšej jesennej zbierky, ktorá bola ohlásená na 1. […]

Škola viery: Proroci, strážcovia viery

V cykle formačných prednášok štvrtého ročníka Školy viery bola odovzdaná ďalšia prednáška s názvom – Proroci, strážcovia viery. Prednášku pripravil náš rodák Mons. Anton Tyrol, farár v Zuberci. Text prednášky a prezentáciu si pozrite v prílohe. Najbližšia téma o žalmoch bude predstavená 20. januára 2022 v Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove. Prezentácia – […]

Misijná nedeľa vo farnosti

Na tohtoročnú misijnú nedeľu bol obetný stôl v našom farskom kostole špeciálne vyzdobený. Urobili sme rozhovor s iniciátorkou výzdoby a animátorkou skupiny birmovancov Evkou Murínovou. Čím ste sa inšpirovali pri misijnej výzdobe? Inšpirovala nás misijná nedeľa, ktorá je známou akciou solidarity na celom svete a zároveň mňa osobne viedla aj misijná skúsenosť. Aké artefakty ste použili? Pri výzdobe sme […]