Prosme svätých o pomoc: Florián

Dnes pri spomienke na sv. Floriána, uhasme oheň hnevu a nenávisti a prijmime požehnanie s jeho relikviou. Nech sme plní Božej milosti. Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si dal svätému Floriánovi silu vydržať všetky útrapy mučenia. Pomáhaj aj nám, ktorí dnes oslavujeme jeho víťazstvo, aby sme s Tvojou pomocou dosiahli víťazstvo nad zlobou a nenávisťou […]