Prosme svätých o pomoc: Sv-Juda-Tadeas

Pán Je náš dobrý pastier. Nič nám nechýba, lebo sa o nás stará. Aj sv. Júda Tadeáš, apoštol trpiacich a zúfalých, ako jeho apoštol sa za nás prihovára. Svätý Júda Tadeáš, príbuzný Ježiša Krista, slávny apoštol a mučeník, ty sa skvieš čnosťami a zázrakmi, si verným a rýchlym pomocníkom všetkých, ktorí ťa ctia a dôverujú […]