Prosme svätých o pomoc: Titus-obraz

Bl. Titus Zeman je pre nás vzorom obety a modlitby, tak ho nasledujme a spolu sním vymodlime veľké veci pre našu farnosť i pre celý svet. Blahoslavený don Titus Zeman, milosrdný Boh nám dal v Tebe príklad vernosti v povolaní, synovskej úcty k Sedembolestnej Panne Márii a horlivej lásky slúžiacej bratom a sestrám. Mnohým mladým […]