Rodinná pobožnosť na nedeľu:

Milí bratia! V týchto dňoch, keď sú naše rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si zrejme aj my uvedomujeme dar ich prítomnosti i to, že Cirkev žije i prežije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista. Rodiny si zase majú možnosť viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, […]

Oznam pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov: 1. sv. prijímanie

Keďže momentálne nie je možné v školách vyučovať náboženstvo, prosíme, aby deti využili čas doma na zopakovanie si učiva. Na farskej stránke v sekcii 1. sv. prijímanie sa nachádzajú materiály, ktoré preberáme – keď kliknete na súbor Prikázania. Ku každému prikázaniu sú vypísané hriechy. Je dôležité, aby deti poznali hriechy proti jednotlivým prikázaniam, keď pôjdu […]