Púť do Talianska na titulku zo zadu

Z príležitosti 50. výročia smrti sv. Pátra Pia, naša farnosť spolu s farnosťou Mútne putovala v dňoch 20.- 27. februára 2018 do Talianska. Naša prvá zastávka bola v Lorete, kde sa nachádza domček Panny Márie, prenesený z Nazareta. Pokračovali sme na našej ceste do Monte San Angelo. Tu sa okolo roku 490 zjavil sv. Michal Archanjel. Na druhý deň sme […]