Národný týždeň manželstva vo farnosti

Aj naša farnosť sa zapája do celospoločenskej akcie na podporu hodnoty manželstva. Preto miestne manželské páry pripravili iniciatívu, ktorá môže byť peknou príležitosťou ako posilniť manželstvá v našej farnosti: v pondelok – modlitbový večer (modlitba sv. ruženca pred večernou sv. omšou), v utorok – romantický večer (príprava večere, pozrieť si svadobný album), v stredu – športové popoludnie (pozvite svoju polovičku na prechádzku, bežky a […]

Ponuka ku Národnému týždňu manželstva

V týždni od 14.2.-20.2.2022 sa na Slovensku uskutoční ďalší ročník Národného týždňa manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Bližšie informácie nájdete na stránke: http://ntm.sk/ V rámci tohto týždňa Liga pár páru (LPP) organizuje on-line kurzy prirodzených metód plánovania rodičovstva (symptotermálnej metódy) pre manželov alebo snúbencov. Obsah kurzu a prihlášku je možné nájsť na: https://www.lpp.sk/o-nas/16065-aktivity-lpp/963-on-line-kurzy-stm Udalosti k jednotlivým kurzom je možné nájsť […]

Nedeľa Katolíckej univerzity

Na štvrtú nedeľu v cezročnom období (30.1.2022) sme spomínali aj na dielo Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku. Pri tejto príležitosti sa nám prihovoril rektor KU Jaroslav Demko. Znenie listu sa nachádza v prílohe. V mene pána rektora ďakujeme rodičom, ktorí povzbudili svoje deti k štúdiu na KU a povzbudzujeme mladých, aby prišli študovať na KU. Keďže ani tento rok nie je možné prezenčne uskutočniť Deň otvorených […]

Nedeľa Božieho slova v našej farnosti

V Nedeľu Božieho slova (23.1.2022) v našej farnosti prebehlo postupné čítanie textov Svätého písma. Do čítania Knihy Rút, Prvého listu svätého apoštola Pavla a Markovho evanjelia bola zapojených 12 lektorov, ktorí sa po 15 minútach striedali. Lektorov usmerňovali traja koordinátori. Každá kniha bola uvedená krátkym komentárom. Cez online sa pripojilo okolo 50 veriacich. Nech je Božie slovo […]