+ vdp. Rudolf Vetrík, kňaz: PARTE_Vetrík-1

Bože, ktorý si svojich služobníkov povolal do kňazskej služby, ustanovil si ich za duchovných otcov našej farnosti a svojím riadením si ich povolal zo sveta, prosíme Ťa, daj, aby v Tvojom milosrdenstve, v ktoré dúfali, našli večné odpočinutie a za odmenu ich pripočítaj k zboru Tvojich vyvolených v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Hora Butkov 20180915_174744

15. septembra sme putovali na nové pútnické miesto- do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Púť sme začali krížovou cestou. Táto krížová cesta bola so zamysleniami z denníčka sv. sestry Faustíny. Na vrchu sme o 15:00 hod. pokračovali korunkou k Božiemu milosrdenstvu. O 15:30 začala sv. omša, ktorú celebroval Mons. ThLic. Marek Hriadel, generálny […]