Aktualizovaný plán krstov na rok 2012 a Cirkevný rok
Aktualizovaný plán krstov na rok 2012 a Cirkevný rok