Kňazstvo- dar a tajomstvo
Kňazstvo- dar a tajomstvo

Kňazstvo- dar a tajomstvo

V stredu 10. júla 2024 pri večernej sv. omši sme v našom farskom spoločenstve privítali novokňaza dp. Michala Skokana, ktorý nás svojím slovom povzbudil pri sv. omši a udelil nám novokňazské požehnanie.

      Práve v tento deň sme pri liturgii čítali evanjelium o vyvolení apoštolov. A tak nás novokňaz povzbudil k tomu, že hoci nie sme rovnakí, ako neboli ani apoštoli, predsa máme poslanie budovať okolo seba Božie kráľovstvo.

      Naši veriaci svojou hojnou účasťou znova dali vedieť o tom, že prijať novokňazské požehnanie je pre nich veľkou milosťou.