Skáčte, kričte, len nehrešte!
Skáčte, kričte, len nehrešte!

Skáčte, kričte, len nehrešte!


V tomto duchu sme prežívali miništrantský deň na začiatku prázdnin v našej farnosti. Toto naše podujatie sme začali prosbou o Božie požehnanie a s chuťou sme sa pustili do futbalu medzi jednotlivými skupinami. Na záver si zahrali naši najmenší miništranti medzi sebou.
Hra nám dala zabrať, preto sme sa šli posilniť dobrým gulášom a chladenou kofolou.
Miništrant Matej nám zahral na heligónke, pri ktorej sme si všetci družne zaspievali.
Medzi mladými je kopec radosti a kde je úprimná radosť, tam sa buduje spoločenstvo.
Chlapcom ďakujeme za ich nasadenie pre službu a obetu, ktorú prinášajú pre dobro farnosti.