Udelenie sviatosti birmovania
Udelenie sviatosti birmovania

Udelenie sviatosti birmovania

Vo sv. písme nachádzame miesta, kde Pán Ježiš sľubuje zoslanie daru Ducha Svätého a pod vplyvom tohto daru majú apoštoli konať veľké dielo ohlasovania evanjelia. V našej farnosti sme sa zodpovedne pripravovali na prijatie daru Ducha Svätého tým, že sme spoznávali Boha cez katechizmus, že sme spoznávali Boha a budovali s Ním vzťah cez prijímanie sviatosti zmierenia a Eucharistie a tým, že sme boli k dispozícií pre službu vo farnosti. Po tejto príprave sme mohli dňa 30.6.2024 prijať z rúk otca biskupa Františka Trstenského sviatosť birmovania v našom chráme v Oravskej Polhore. Otec biskup nás povzbudil v homílii, aby sme boli opravdivými kresťanmi a ľuďmi radosti. Jeho prítomnosť v našej farnosti nás veľmi potešila a povzbudila do ďalších dní v živote viery.