Cesta Slovenskom
Cesta Slovenskom

Cesta Slovenskom

V dňoch od 20. augusta 2023 do 25. augusta 2023 sa uskutočnil farský detský tábor s témou: „Cesta Slovenskom“ v Liptovských Revúcach.  Starší animátori si pripravili a vyskladali celý program tábora. Deti boli rozdelené do šiestich skupín, pričom každá skupina niesla názov niektorého regiónu Slovenska.
Zvláštnosťou tohtoročného tábora bola aj krátka duchovná obnova v stredu doobeda, pri ktorej nám dp. Michal Skokan predstavil osobu bl. Carla Acutisa v siedmich bodoch. Samotného blahoslaveného Carola Acutisa sme mali medzi sebou prítomného aj v jeho relikviách.  Svoje miesto počas farského tábora malo aj vysluhovanie sviatosti zmierenia a slávenie sv. omše, počas ktorej mali jednotlivé tímy službu. Celý tábor sa niesol v radostnej atmosfére, pri ktorej sme sa chceli ako jedno spoločenstvo priblížiť viac k Pánovi.
Sv. Don Bosco povedal: „ Kričte, skáčte, ale nehrešte.“  Tak to bolo i počas nášho tábora.
Veríme, že tieto dni pomohli našim deťom i mladým viac spoznať krásu spoločenstva, upevniť sa vo vzťahu s Bohom, ale aj vytvoriť nové priateľstvá.