Desiate výročie pápeža Františka
Desiate výročie pápeža Františka

Desiate výročie pápeža Františka

Pred desiatimi rokmi, 13. marca 2013, sa bývalý arcibiskup metropolita Buenos Aires, kardinál Jorge Mario Bergoglio, stal novým pápežom. Svoj pontifikát začal slávnostným obradom na sviatok sv. Jozefa (19.3. 2013). Odvtedy absolvoval 40 zahraničných ciest do 59 krajín, vyhlásil 898 svätých a 1476 blahoslavených.

Pápež tiež doteraz vymenoval 120 nových kardinálov a 1755 biskupov.

Pár údajov o Svätom Otcovi:

– 40 zahraničných ciest, počas ktorých navštívil 59 krajín (návšteva Slovenska – 12. – 15.9.2021)

– 35 ciest v Taliansku,

– 20 navštívených rímskych farností,

– 436 prijatých politikov

– 10 krstných obradov na slávnosť Krstu Pána, počas ktorých Svätý Otec udelil krst 258 deťom, a 12 podobných obradov, pri ktorých pápež pokrstil 85 dospelých

– pri 10 príležitostiach pápež vysvätil celkovo 134 novokňazov, osobne vysvätil 17 biskupov a požehnal celkovo 23 manželských párov

– počas jeho pontifikátu vyšli 3 encykliky, 5 apoštolských exhortácií, 10 posolstiev k Svetovým dňom mieru a po 9 posolstiev k Svetovým dňom mládeže a médií

– od začiatku svojho pontifikátu do 8.3.2023 p. František sa stretol s veriacimi na 437 generálnych audienciách

Sv. Otcovi vyprosujeme pevné zdravie, plnosť darov Ducha Svätého a stálu ochranu Panny Márie.

Podklady k článku – Pozrieť tu