Duchovná obnova s manželmi a pre manželov
Duchovná obnova s manželmi a pre manželov

Duchovná obnova s manželmi a pre manželov

V sobotu (11.3.2023) sa uskutočnila duchovná obnova pre manželov, ktorá bola súčasťou predĺženého národného týždňa za manželstvo. Duchovnú obnovu viedli Martin a Anna Lojekoví (lektori pre snúbencov a manželov) na tému manželská komunikácia. Počas obnovy boli ponúknuté slová povzbudenia, tvorivé aktivity pre manželov, adorácia. Manželia pri prednáškach uvažovali o dôležitosti manželskej komunikácie, o jej obsahu, o potrebe poznať túžby partnera a negatívnych vplyvoch na komunikáciu. V závere podujatia manželia prejavili záujem pokračovať v podobných stretnutiach.