Púť k bl. Zdenke do Podunajských Biskupíc
Púť k bl. Zdenke do Podunajských Biskupíc

Púť k bl. Zdenke do Podunajských Biskupíc

V sobotu (25.2.2023) sa uskutočnila farská púť do Podunajských Biskupíc, Marianky a Hronského Beňadiku. V Podunajských Biskupiciach sme si vypočuli slovko od s. Mojmíry, ktorá nám pútavo priblížila životnú cestu bl. Zdenky. Pri sv. omši sme sa spojili so sr. Zdenkou pri vzdávaní vďaky k Nebeskému Otcovi a po nej sme si mohli uctiť jej relikvie. V komunite Milosrdných sestier Sv. kríža sme sa srdečne pozdravili s našimi rodáčkami – sr. Pavla (rodená Mária Jaššáková) a sr. Jana Františka (rodená Terézia Jaššáková). Potom naša púť pokračovala do Marianky, najstaršieho mariánskeho pútnického miesta na Slovensku (od 14. storočia). Najskôr sme vstúpili do baziliky minor, ktorá je zasvätená tajomstvu narodenia Panny Márie. Na hlavnom oltári sa nachádza milostivá socha Panny Márie s Ježiškom. V areáli Marianky sme sa pomodlili krátku modlitbu pri Kaplnke sv. Anny, pomodlili sme sa krížovú cestu a nabrali sme si vodu. Poslednou zastávkou bol Hronský Beňadik. Naša prehliadka prechádzala cez baziliku minor, kde sme boli oboznámení s bohatou históriou, ktorá súvisí s benediktínmi. V bazilike sa nachádzali vzácne relikvie: plášť sv. Jozefa, relikvia sv. Benedikta a sv. Scholastiky i vzácna relikvia Krvi Pána Ježiša. Pri nej sme sa pomodlili a v tichosti adorovali. Potom sme si pozreli expozície, ktoré približovali život benediktínov a históriu Nitrianskeho biskupstva. V autobuse vládla radostná, priateľská a modlitbová atmosféra. Posilnenie vo viere, ktoré sme načerpali na pútnických miestach, sme overili pri sťaženej doprave cez Príslop.