Detskými očami spoznávame krásu Boha
Detskými očami spoznávame krásu Boha

Detskými očami spoznávame krásu Boha

Vyučovanie náboženstva v školách je bežnou vecou. Tam žiaci a študenti si osvojujú základné pravdy viery a získavajú vedomosti o kresťanských hodnotách. V našej farnosti sme aj tento školský rok rozbehli vyučovanie náboženstva v našich materských školách, kde postupne spoznávame detským spôsobom Dobrého Pána Boha.  Vyučovanie prebieha približne v intervaloch každé dva týždne.  Bl. Carlo Acutis povedal: „Objav Boha a nájdeš zmysel života.“ Aj my chceme dať našim deťom tie pravé hodnoty a oboznamovať ich so Stvoriteľom.