Žiť z Božieho slova
Žiť z Božieho slova

Žiť z Božieho slova

V nedeľu Božieho slova (22.1.2023) prebehlo v našej farnosti neustále čítanie Svätého Písma. Do projektu sa zapojilo 12 lektorov, ktorí mali rozdelené kapitoly kníh – Tobiáš a Lukášovho evanjelia. Výber textov vychádzal zo súčasnej situácie, texty kníh nás povzbudzujú k súcitu a vytrvalosti v konaní dobra. Po krátkom príhovore pána farára, pán kaplán uviedol knihu komentárom a potom sme sa pustili do čítania Biblie. Podujatie bolo vysielané do online priestoru, kde bolo okolo 360 zhliadnutí. Nech sa stáva pre nás Sväté Písmo každodenným zdrojom dôvery a lásky.