Deti o Vianociach – Jasličková pobožnosť
Deti o Vianociach – Jasličková pobožnosť

Deti o Vianociach – Jasličková pobožnosť

Na slávnosť narodenia Pána (25.12.2022) sa v popoludňajších hodinách uskutočnila vo farskom kostole Jasličková pobožnosť spojená s Dobrou novinou. Do detského muzikálu bolo zapojených okolo 40 detí, ktoré vystupovali ako hudobníci a biblické postavy vianočných udalostí, pričom najpočetnejšou skupinou boli anjeli. Na predstavenie sa deti s animátormi poctivo pripravovali nácvikom spevu a tancov, naučením sa textov, zhotovovaním rekvizít a kostýmov. Na záver Jasličkovej pobožnosti vystúpili s krátkym programom koledníci Dobrej noviny a povzbudili ku podpore projektov Dobrej noviny, ktoré sú v tomto roku zamerané na Keňu. Ďakujeme animátorom, deťom za vynikajúco predstavenú jasličkovú pobožnosť.