Kaplnka Panny Márie

Putovanie kaplnky Panny Márie
Por.č. Rodina č.d. Od Do
1. Vorčáková Terézia 1 16.11.2014 23.11.2014
2. Brezoňáková Mária 16 23.11.2014 30.11.2014
3. Jašák Anton 49 30.11.2014 7.12.2014
4. Glovaťák Štefan ml. 77 7.12.2014 14.12.2014
5. Glovaťák Štefan st. 77 14.12.2014 21.12.2014
6. Masničák Ján 134 21.12.2014 28.12.2014
7. Miklušák Dušan ( pri dol. škole) 1059 28.12.2014 4.1.2015
8. Ďubašáková Mária 1066 4.1.2015 11.1.2015
9. Murín Ján ml. (bytovka) 143 11.1.2015 18.1.2015
10. Štraus Marián 154 18.1.2015 25.1.2015
11. Juritka Ján, Ján, Peter 178 25.1.2015 1.2.2015
12. Plevjak Vendelín 179 1.2.2015 8.2.2015
13. Zoššák Jozef 185 8.2.2015 15.2.2015
14. Vorčák Pavol, Ján 211 15.2.2015 22.2.2015
15. Murínová Jolana 226 22.2.2015 1.3.2015
16. Baleková Helena 245 1.3.2015 8.3.2015
17. Pienčák Milan 248 8.3.2015 15.3.2015
18. Revajová Ingrida, Bibiana 290 15.3.2015 22.3.2015
19. Tarčáková Jolana 291 22.3.2015 29.3.2015
20. Vargončík Jozef 303 29.3.2015 5.4.2015
21. Špigura Karol 323 5.4.2015 12.4.2015
22. Brišák Mikuláš 333 12.4.2015 19.4.2015
23. Grobarčíková Anna 338 19.4.2015 26.4.2015
24. Monolová Jana 348 26.4.2015 3.5.2015
25. Heretíková Jana 350 3.5.2015 10.5.2015
26. Rusnák Jozef 358 10.5.2015 17.5.2015
27. Luscoňová Monika 365 17.5.2015 24.5.2015
28. Nevedelová Jana 375 24.5.2015 31.5.2015
29. Marlengová Irena 387 31.5.2015 7.6.2015
30. Cvoligová Mária 394 7.6.2015 14.6.2015
31. Pienčák Jozef 426 14.6.2015 21.6.2015
32. Jevjaková Margita 436 21.6.2015 28.6.2015
33. Ďjubekova Žofia 437 28.6.2015 5.7.2015
34. Rusnáková Anna 440 5.7.2015 12.7.2015
35. Odumorek Jozef 448 12.7.2015 19.7.2015
36. Plevjaková Anna 453 19.7.2015 26.7.2015
37. Plevjaková Helena 456 26.7.2015 2.8.2015
38. Rusnáková Albína 457 2.8.2015 9.8.2015
39. Marlengová Mária 466 9.8.2015 16.8.2015
40. Slovíková Jolana 1081 16.8.2015 23.8.2015
41. Marlenga Ján 1044 23.8.2015 30.8.2015
42. Joňáková Antónia 468 30.8.2015 6.9.2015
43. Marlengová Terézia 469 6.9.2015 13.9.2015
44. Vargončíková H. 491 13.9.2015 20.9.2015
45. Brandysová Monika 546 20.9.2015 27.9.2015
46. Skurčáková M. 549 27.9.2015 4.10.2015
47. Juritková Terézia 550 4.10.2015 11.10.2015
48. Vorčáková Jana 561 11.10.2015 18.10.2015
49. Vorčák Ján 561 18.10.2015 25.10.2015
50. Vaseková Mária 563 25.10.2015 1.11.2015
51. Iskerková Janka 567 1.11.2015 8.11.2015
52. Orčíková Mária 572 8.11.2015 15.11.2015
53. Romaníková Jozefína 579 15.11.2015 22.11.2015
54. Chromčák Pavol 606 22.11.2015 29.11.2015
55. Tarčák Alojz 616 29.11.2015 6.12.2015
56. Luscoňová Terézia 629 6.12.2015 13.12.2015
57. Kapičáková 636 13.12.2015 20.12.2015
58. Luscoňová Andrea 1118 20.12.2015 27.12.2015
59. Vnenčák Rudolf 653 27.12.2015 3.1.2016
60. Fidrík Stanislav 658 3.1.2016 10.1.2016
60. Kozoň Anton 685 10.1.2016 17.1.2016
61. Spuchľák Štefan 687 17.1.2016 24.1.2016
62. Skurčák Jozef 697 24.1.2016 31.1.2016
63. Kozák Vladislav 700 31.1.2016 7.2.2016
64. Šimurdiak Ján 703 7.2.2016 14.2.2016
65. Metes Jozef 717 14.2.2016 21.2.2016
66. Mareništiak Mroslav 724 21.2.2016 28.2.2016
67. Huráková Mária 751 28.2.2016 6.3.2016
68. Rusnák Ján 758 6.3.2016 13.3.2016
69. Kosmeľ Jozef 774 13.3.2016 20.3.2016
70. Tarčák Peter 775 20.3.2016 27.3.2016
71. Benčíková A. 778 27.3.2016 3.4.2016
72. Tarčák Daniel 783 3.4.2016 10.4.2016
73. Plevjaková Františka 785 10.4.2016 17.4.2016
74. Tyrolová Jolana 823 17.4.2016 24.4.2016
75. Cubínek Jozef 826 24.4.2016 1.5.2016
76. Heretíková Terézia 835 1.5.2016 8.5.2016
77. Pindjaková Jolana 837 8.5.2016 15.5.2016
78. Štefaňák Peter 844 15.5.2016 22.5.2016
79. Kvasniaková Antónia 863 22.5.2016 29.5.2016
80. Vargončíková Monika 869 29.5.2016 5.6.2016
81. Tarčáková Agnesa 896 5.6.2016 12.6.2016
82. Marlenga František 899 12.6.2016 19.6.2016
83. Skurčáková Mária 901 19.6.2016 26.6.2016
84. Marlenga Anton 902 26.6.2016 3.7.2016
85. Tyrolová Mária 907 3.7.2016 10.7.2016
86. Skurčáková Gabriela 915 10.7.2016 17.7.2016
87. Borovková Margita 928 17.7.2016 24.7.2016
88. Baleková Mária 930 24.7.2016 31.7.2016
89. Staňová Terézia 940 31.7.2016 7.8.2016
90. Cubínková Monika 1047 7.8.2016 14.8.2016
91. Rusnáková Eva 1058 14.8.2016 21.8.2016

Združenie Zázračnej medaily

Je verejným Združením veriacich katolíckej Cirkvi, ktoré bolo schválené Svätou Stolicou 8.7. 1909. Ak niekto chce duchovne patriť do tohto Združenia, je potrebné, aby nosil posvätenú Zázračnú medailu a odporúča sa modliť povzdych, ktorý je na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ Tí veriaci, ktorí túžia patriť do Združenia ako aktívni členovia, sa zaväzujú: spĺňať ciele Združenia, prijať jeho Štatúty, duchovné a apoštolské usmernenie od kompetentnej cirkevnej autority a spolupracovať na aktivitách, ktoré sú Združeniu zverené. Predtým je však potrebné napísať písomnú žiadosť adresovanú predsedníctvu miestnej rady daného centra Združenia, aby záujemci mohli byť zapísaní do registra členov. Tento register sa nachádza v príslušných úradných centrách Združenia. Združenie je jedným z najlepších konkrétnych spôsobov ako pozitívne odpovedať na posolstvo Panny Márie, ktoré nám odovzdala prostredníctvom sestry Kataríny Labouré.

Pôvod Združenia
Združenie bolo založené pápežom Piom IX. 21. júna 1847 na podklade zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré mala v roku 1830. Zo začiatku malo iba miestny charakter – bolo založené iba pre Paríž (Dom sv. Lazára). Pápež sv. Pius X. 8. júla 1909 založil Združenie Nepoškvrneného Počatia Posvätnej Medaily s univerzálnym charakterom pre celú Cirkev. Dal mu vlastné Štatúty a zveril jeho vedenie generálnemu predstavenému Misijnej Spoločnosti. Postupom času a zmenami, ktoré nastali v Cirkvi, bolo potrebné urobiť zmeny aj v Štatútoch, aby sa Združenie prispôsobilo novým podmienkam doby. Tieto zmeny boli schválené Svätou Stolicou 8.9. 1990. 11. decembra 1999 Sv. Otec schválil ďalšie zmeny v Štatútoch, ktoré boli zavedené Piom X. na žiadosť generálneho predstaveného Misijnej Spoločnosti – otca R. Maloney, pre Španielsko.

Cieľ Združenia

Podporiť úctu k Panne Márii, Božej Matke, bez hriechu počatej, ktorá je vzorom pre putujúcu Cirkev, uvedomujúc si, že tento kult privádza k oslave a chvále jej Syna, Spasiteľa, a to prostredníctvom Zázračnej medaily a apoštolátu, ktorý sa vykonáva prostredníctvom „Podomových návštev“.

Združenie si kladie za cieľ preukázať náležitú úctu Panne Márii pre vlastné posvätenie a ako prostriedok apoštolátu. K tomuto nás vyzýva aj samotná Medaila, ktorú nám ponúka Nebeská Matka ako vzor a pomoc, a to tak prostredníctvom symbolov, ktoré prezentuje, ako aj prostredníctvom milostí, ktorými je obdarená.

Snažiť sa o dôkladnú kresťanskú formáciu svojich členov, aby boli schopní šíriť učenie Cirkvi vo svojom rodinnom i sociálnom prostredí a plniť zverené poslanie napodobňujúc Máriu ako vzor kresťanského života.

Upevňovať v členoch ducha sv. Vincenta de Paul učiac sa od neho úcte k Panne Márii, láske a službe chudobným a núdznym.

Charakter Združenia – identita

CIRKEVNÝ: Združenie vždy pracuje v zhode s líniami pastorácie každej miestnej cirkvi a v spojení s diecéznym biskupom.

MARIÁNSKY: členovia Združenia uctievajú Pannu Máriu ako Matku, ako vzor pri dosahovaní konečného cieľa celého Božieho ľudu a ako zrkadlo, do ktorého sa má Cirkev pozerať.

VINCENTSKÝ: členovia Združenia, verní charizme sv. Vincenta de Paul, evanjelizátora chudobných, sa usilujú praktizovaním lásky činiť evanjelium vierohodným. Služba chudobným má byť uprednostnená v tom, čo robia a čím sú. Túto prednosť majú dokázať práve apoštolátom podomových návštev Panny Márie u najchudobnejších a v rodinách, ktoré sú vzdialené od spoločenstva.

Príslušnosť k Združeniu ich pobáda k uvažovaniu nad posolstvom Panny Márie, k záväzku žiť kresťanský život a k hlbšiemu mariánskemu apoštolátu.

PODOMOVÁ NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY
„Urob zo svojej domácnosti svätyňu Panny Márie, Božej Matky.“
Čo je to „podomová návšteva“?
Podomová návšteva je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily, ktorého cieľom je šíriť úctu k Nepoškvrnenej, snažiť sa o posväcovanie a formáciu svojich členov a o evanjelizáciu ľudí vzdialených od Cirkvi. Do Združenia je možné patriť dvojakým spôsobom:

1. všeobecní členovia (por. Štatúty 4,1), ktorí majú jedinú povinnosť nosiť verne Zázračnú medailu a modliť sa povzdych, ktorý je na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

2. aktívni členovia (Št. 4,2), ktorí tvoria súčasť konkrétnej skupiny Združenia a zaväzujú sa ku konkrétnym duchovným a apoštolským aktivitám.

V čom spočíva „podomová návšteva“?
Vo vytvorení skupiny tridsiatich rodín. Ku každej rodine v jeden deň v mesiaci príde socha Panny Márie podľa vopred určenej dohody. Panna Mária tak prebýva celý deň v jednej domácnosti. Skupina si menuje svojho Zodpovedného, ktorý sa stará o poradie návštev a tiež o dobrý stav kaplnky.

Čo je cieľom týchto „návštev“?

  • Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej domácnosti malú svätyňu.
  • Podporovať modlitbu „v rodine“, aby sa stala realitou myšlienka, že „rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“
  • Oživiť kresťanský život tých, ktorí ju prijali do svojho domu.

Ako sa realizuje táto „návšteva“?
Keď rodina prijíma kaplnku so sochou Panny Márie, zodpovedný(á) za skupinu sa modlí pozdravnú modlitbu k Panne Márii. Potom nasleduje krátke slávenie: bohoslužba Slova alebo sa spoločne pomodlia ruženec. Kaplnka zostáva v domácnosti až do nasledujúceho dňa, kedy je prenesená do ďalšej vopred určenej rodiny. Počas dňa „pobytu“ Panny Márie v danej rodine sa odporúča venovať viac času osobnej alebo spoločnej modlitbe.

Dary pre Pannu Máriu
Pri každej návšteve Panny Márie by jej mala rodina niečo darovať . Medzi darmi by nemali chýbať:
Prísľub obetovať Bohu každý deň svoju prácu a zvlášť zodpovedné plnenie stavovských povinností. Vykonávať všetko skrze Máriu a s Máriou a Ona aby to potom prednášala Ježišovi Kristovi, jedinému prostredníkovi medzi Bohom a ľuďmi.

Záväzok:
a) Nosiť jej „medailu“, ktorou je Zázračná medaila.
b) Modliť sa denne trikrát Zdravas Mária a často opakovať povzdych na medail
c) Čítať každý deň nejaký text zo Sv. Písma.
d) Pristupovať často k sviatosti zmierenia a k Eucharistii.
e) Prispievať do časopisu Združenia a rozširovať ho.

Krátky obrad

  • Vystaviť kaplnku Panny Márie na najviditeľnejšom mieste v dome; je možné zažať pri nej svetlo ako symbol viery a úcty.
  • Už je tradíciou, že v tento deň sa celá rodina zhromaždí a spojí v modlitbe sv. ruženca, alebo sa spoločne niečo pomodlia pred Pannou Máriou.
  • Najkrajší dar, ktorý môžeme ponúknuť Nebeskej Matke je, že sa všetci zasvätíme jej Nepoškvrnenému Srdcu a budeme sa upevňovať v našom kresťanskom živote pristupovaním k sviatosti zmierenia a prijímaním Eucharistie.

MODLITBY

MODLITBA PRI PRIJATÍ SOCHY PANNY MÁRIE

Panna Mária, návštevníčka našich domácností, prijmi pozdrav od tejto rodiny, ktorá teraz, keď ťa víta vo svojom dome, sa chce modliť slovami, ktoré Duch Svätý vložil do úst sv. Alžbety, keď si ju ty sama navštívila: „Požehnaná si medzi ženami…ako je možné, že Matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Vieme, drahá Matka, že je pre teba potešením žiť so svojimi deťmi. Vieme, že prichádzaš preto, lebo nás miluješ a chceš, aby sme cítili tvoj mocný príhovor u nášho Pána a Tvojho Syna.

V našej domácnosti nájdeš chudobu, biedu a hriech. Ale práve preto ťa chceme mať medzi sebou: aby nás Tvoja prítomnosť priviedla k Ježišovi, tvojmu Synovi; aby drahokamy na tvojich rukách naplnili prázdnotu našich rúk; aby Ježiš, plod tvojho života, zničil plody nášho egoizmu a odpustil nám naše previnenia.

Panna Mária, ty si víťazom nad všetkými bojmi, ty si Matkou malých i veľkých každodenných zázrakov! Prijmi prejav úcty a oddanosti od tejto rodiny, ktorá ťa prijíma do svojej domácnosti a daj, aby sme ťa počas tvojho pobytu u nás vnímali ako: svetlo, ktoré nás osvecuje a nezhasína; ako vôňu, ktorá nás priťahuje k Tebe a približuje nás ku Kristovi; ako silu, ktorá nás podopiera, aby sme žili dôstojne ako tvoje deti a ako bratia a sestry Ježiša Krista, ktorý stále žije, aby sa za nás prihováral u Nebeského Otca.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

MODLITBA ROZLÚČKY

Matka milosrdenstva, Matka zľutovania, Život náš i Sladkosť a Nádej naša! Prišla hodina rozlúčky s tebou, ale skôr ako odídeš z nášho príbytku, ti chceme vyjadriť našu vďaku za to, že si nás navštívila. Ďakujeme Ti, že sme mohli byť spolu s Tebou, a tak prežívať Tvoju blízkosť! Odprosujeme ťa za nedostatok úcty a pozornosti, ako aj za naše nedokonalosti a úbohosť. Skôr ako odídeš z nášho príbytku, udeľ nám svoje materinské požehnanie. Požehnaj naše deti, aby rástli ako Tvoj Syn vo veku, v múdrosti a v Božej milosti. Požehnaj aj ostatných členov rodiny, aby verne plnili poslanie byť svedkami Božieho kráľovstva medzi ľuďmi.

Zapáľ v nás svetlo neustáleho obrátenia a túžbu po úprimnej kresťanskej obnove. Pomôž nám očistiť sa od hriechu. Pomôž nám, aby sme boli soľou a hojivým olejom pre tento svet a svojím životom odrážali Ježiša Krista. Posilni nás, aby sme ako Ty dokázali čeliť ťažkostiam života a mohli vždy víťaziť v skúškach viery. Panna Mária, aj keď odchádzaš od nás, neopúšťaj nás. Aj keď ťa nebudeme už vidieť, daj, aby sme vždy cítili Tvoju prítomnosť. A keď opäť navštíviš náš príbytok, urob nás hodných opäť ťa prijať a vzdať ti úctu v našej domácnosti, aby si ju ty naplnila Kristom a aby nám On raz udelil miesto v Nebeskom Kráľovstve blízko Teba. Amen.

ZASVÄTENIE RODINY NEPOŠKVRNENEJ „ZÁZRAČNEJ MEDAILY“

Panna Mária, Matka Božia, chceme ti dnes zasvätiť náš dom i všetkých, ktorí v ňom bývajú. Nech sa aj náš dom podľa príkladu Nazaretského domu stane oázou pokoja a šťastia plnením Božej vôle, praktizovaním lásky a odovzdaním sa do Božej Prozreteľnosti.

Nauč nás milovať členov našej rodiny a mať úctu ku každému človeku, ako nás to učil Kristus.

Pomôž nám vždy žiť podľa kresťanských zásad a zostať tak vernými viere, ktorú sme prijali pri krste a ktorá je vierou Cirkvi. Najsvätejšia Panna, pretvor náš dom na malý chrám, aby sme žili zasvätení Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu na väčšiu Božiu slávu.
AMEN

Pridaj komentár