Misie na Sibíri
Misie na Sibíri

Misie na Sibíri

V pondelok (24.1.2023) celebroval sv. omšu vo farskom kostole o. Ondrej Šmidriak, misionár na Sibíri. Vo svojom príhovore nám cez fotografie a sprievodné slovo predstavil svoje misijné pôsobenie a panorámu prírody, ktorá pozýva ku chvále nad dielom Stvoriteľa. Po sv. omši pokračovala prezentácia a odpovede na otázky. O. Ondrej zdôraznil potrebu prepojenia dvoch strán pľúc, čiže prepojenie západnej a východnej Cirkvi, ich spiritualít. Pri skúsenosti z východnou kresťanskou spiritualitou dal dôraz na srdce, tajomstvo Trojice, používanie spevu pri liturgii a pôstnu prax.

Otec Ondrej Šmidriak je kňazom bansko-bystrickej diecézy, tohto roku bude sláviť 30. výročie od kňazskej vysviacky. Misijnú skúsenosť absolvoval v Kazachstane v rokoch 2019 – 2021 a v súčasnosti (od 2022 – ) pôsobí v novosibírskej diecéze, v mestách Barnaul, Bisk pri Altajskom pohorí.