Verejné sväté omše v kostole: Eucharistia

Od stredy (6.5.2020) je možné slúžiť sv. omše v kostole verejne.

V našej farnosti budú sv. omše počas týždňa: o 6:40 hod. a 18:30 hod.

V sobotu o 8:00 hod.

V nedeľu: 6:30 hod. 8:00 hod. a 10:00 hod.

 

Spovedať budeme pred sv. omšami, prípadne počas sv. omší (závisí to od počtu ľudí čakajúcich na sv. spoveď) pred kostolom.

 

Ako poďakovanie za túto možnosť bude do konca týždňa každý deň od 15:00 hod. – do 18:30 hod. vyložená Sviatosť oltárna na adoráciu.

 

Je potrebné dodržať nariadenia hygienikov:

  1. Vstup do kostola je možný iba s rúškom na ústach.

  2. Pred vstupom do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky.

  3. V kostole sa môže sedieť iba v každej druhej lavici.

  4. V lavici môžu sedieť max. 4. ľudia – aby si od seba držali odstup (rodinní príslušníci z jednej domácnosti môžu byť i viacerí).

  5. Tí, čo stoja, musia byť v takom rozostupe, aby okolo nich bol priestor 2 metre z každej strany.

  6. Sv. prijímanie je zatiaľ možné podávať iba na ruku.

  7. Počas sv. omše si nedávame znak pokoja podaním ruky – iba kývnutím.

  8. Pokiaľ čakáte na sv. spoveď pred kostolom, dodržiavajte bezpečný odstup v rade.

 

Ďakujme Pánovi, že sa nám dostalo tejto milosti a prosím, správajme sa zodpovedne v týchto veciach.