Vysluhovanie sviatosti

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov

Krstná slávnosť sa koná v nedeľu po druhej sv. omši, čiže približne o 11.00 hod. Každú prvú nedeľu v mesiaci sa krsti vo svätej omši o 10.00.

Požiadať o udelenie sviatosti krstu pre dieťa musia vždy len rodičia dieťaťa, a to na farskom úrade po zúčastnení sa predkrstovej prípravy. Po narodení dieťaťa, čím skôr prídu rodičia dohodnúť termín krstu.

Predkrstová príprava sa koná ešte pred narodením dieťaťa každú prvú sobotu v mesiaci o 9.00 hod. na farskom úrade.

Zúčastniť sa na predkrstovej príprave sú povinní rodičia dieťaťa a krstní rodičia.

Krstným rodičom môže byť iba ten:

  • kto prijal Sv. Oltárnu a sviatosť birmovania
  • kto dovŕšil 16-ty rok života
  • kresťan katolík žijúci praktickým kresťanským životom
  • slobodný alebo manželia, ktorí majú cirkevný sobáš (pravidelná účasť na nedeľných bohoslužbách, sviatostiach)
  • krstnými rodičmi nemôžu byť tí, ktorí žijú spolu bez uzavretia sviatostného manželstva v kostole.

Ku sviatosti zmierenia rodičia a krstní rodičia pristúpia v priebehu týždňa pred krstom dieťaťa.

Pokyny pre prijatie sviatosti manželstva

1. Snúbenci prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne pol roka* pred termínom sobáša. *(nariadené diecéznym biskupom v 2. diecéznej Synode / 2.téma – Posväcovanie života / Nariadenia – bod 74. §1.)

2. Ak snúbencom chýbajú niektoré sviatosti (krst, Sv. Oltárna) a chcú ich prijať ešte pred sobášom a žiť naplno kresťanským životom, prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne 10 mesiacov pred termínom sobáša.

3. Ak boli snúbenci pokrstení mimo farnosti Oravská Polhora, prinesú krstný list z farnosti, kde boli pokrstení. Tí, čo boli pokrstený v Or. Polhore pred r. 1994 si musia vybaviť krstný list na farskom úrade v Rabči. Platnosť krstného listu je 6 mesiacov od jeho vydania.

4. Na Matričnom úrade v Oravskej Polhore si vyžiadajú tlačivo: Žiadosť o uzavretie manželstva. K jeho vypísaniu je potrebné doniesť rodné listy a občianske preukazy.

5. Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý pobyt vo farnosti Oravská Polhora, je potrebné, aby si vyžiadal aspoň jeden z nich od správcu farnosti, kde má trvalý pobyt, povolenie (licenciu) k sobášu.

Predmanželská príprava 2019:

Po vzájomnej dohode kňazov z farností Rabča, Rabčice, Sihelné a Oravská Polhora bude pre snúbencov a záujemcov o sviatosť manželstva z uvedených farností prebiehať spoločná príprava k uzavretiu sviatosti manželstva formou spoločného stretnutia trvajúceho celú sobotu.

Termíny:  12.1.2019, 23.3.2019, 15.6.2019, 7.9.2019. Príspevok na obed a réžiu je 10 eur. Prihlásiť sa treba najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom. S prezentáciou od 8:30, začiatkom o 9:00 a predpokladaným koncom okolo 17:00. Prihlásiť sa môžete na adrese: www.fararabca.sk .  (Po jeho vyplnení vám potvrdí jeho zaslanie a ak je už termín plne obsadený, vypíše vám, že nie je možné sa už prihlásiť – prosím, aby ste si to všímali.) Ďalšie možnosti na predmanželskú prípravu nájdete na stránke www.domanzelstva.sk

 

„Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“

 

Pridaj komentár