Vysluhovanie sviatosti

SVIATOSŤ KRSTU

Požiadať o udelenie sviatosti krstu pre dieťa môžu len rodičia dieťaťa.

Odporúčame, aby rodičia čo najskôr po narodení dieťaťa prišli dohodnúť termín krstu. Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa.

Predkrstná príprava, sa koná v sobotu pred krstom dieťaťa o 9:00 na farskom úrade. Predkrstnej prípravy sa majú zúčastniť rodičia dieťaťa a krstní rodičia. Krstná slávnosť sa koná v nedeľu po tretej sv. omši o 11:00. Každú prvú nedeľu v mesiaci sa krstí vo svätej omši o 10:00.

Podľa predpisov katolíckej cirkvi (Kódex kanonického práva, kán. 874) krstný rodič má spĺňať tieto požiadavky:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
  • nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole; nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka)
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Vo farnosti sme k dispozícii ku sv. spovedi pol hodinu pred sv. omšou od pondelka do soboty, v prvopiatkovom týždni spovedáme 2 hodiny pred večernou sv. omšou.

SVIATOSŤ EUCHARISTIE

Slávenie sv. omší sa realizuje podľa oznamov na konkrétny týždeň.Adorácia je vo štvrtok po večernej sv. omši a trvá jednu hodinu. Krátka adorácia je na prvý piatok po sv. omšiach v rámci programu fatimskej soboty.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Vo farnosti Oravská Polhora prebieha príprava na prijatie sviatosti birmovania každý druhý rok. Sviatosť birmovania sa spravidla vysluhuje v máji/júni. Na prípravu sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a starší, ktorí bývajú na území farnosti.

Skôr ako pristúpi birmovanec na birmovku je potrebné, aby si vybral svojho birmovného patróna – birmovné meno. Je to niektorý svätý alebo svätá, ktorý má byť pre neho vzorom kresťanského života a tiež jeho priateľom v nebi. Nové meno, ktoré prijíma veriaci pri slávení birmovania, má byť vonkajším vyjadrením jeho rozhodnutia byť Kristovým učeníkom a svedkom. Birmovanec prijíma meno, ktoré naznačuje jeho identitu a víziu kresťanského života.

Každý birmovanec má mať svojho birmovného rodiča, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené cirkevným právom (ako pri krste krstný rodič).

SVIATOSŤ POMAZANIA NEMOCNÝCH

Túto sviatosť udeľujeme na požiadanie pri vážnych zdravotných problémoch a pri následnom zhoršení zdravotného stavu. Vo väčšom počte sa sviatosť pomazania nemocných udelí okolo spomienky na Lurdskú Pannu Máriu – Svetový deň chorých.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Snúbenci prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne pol roka pred termínom sobáša.

Ak snúbencom chýbajú niektoré sviatosti (krst, sviatosť oltárna) a chcú ich prijať ešte pred sobášom a žiť naplno kresťanským životom, prídu zahlásiť prijatie sviatosti manželstva minimálne 10 mesiacov pred termínom sobáša.

Snúbenci spíšu na Matričnom úrade v Oravskej Polhore žiadosť o uzavretie manželstva. Potrebujú k tomu rodný list, občiansky preukaz. Túto žiadosť je potrebné doniesť na faru najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša.

Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý pobyt vo farnosti Oravská Polhora, je potrebné, aby si vyžiadal aspoň jeden z nich od správcu farnosti, kde má trvalý pobyt, povolenie (licenciu) k sobášu.

Predmanželská príprava:

Po vzájomnej dohode kňazov z farností Rabča, Rabčice, Sihelné a Oravská Polhora bude pre snúbencov a záujemcov o sviatosť manželstva z uvedených farností prebiehať spoločná príprava k uzavretiu sviatosti manželstva formou spoločného stretnutia trvajúceho celú sobotu. V roku 2022 budú kurzy v nasledovných termínoch: 8.1.2022, 23.4.2022, 18.6.2022, 17.9.2022. Program začína o 9:00.  Miesto konania podľa vyhlásenia vo farských oznamoch. Prihlásiť sa je potrebné cez formulár na www.fararabca.sk.

Iné možnosti na predmanželskú prípravu: víkendový dochádzkový kurz 18. -20.3.2022, Oravská Polhora – Slaná voda. Prihlásiť sa môžete na  www.domanzelstva.sk. Na spomínanej stránke sú uvedené víkendové pobyty v našej diecéze a na celom Slovensku.

„Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.