Pod plášťom Panny Márie
Pod plášťom Panny Márie

Pod plášťom Panny Márie

Aj naše farské spoločenstvo prežívalo mesiac október s očami upretými ešte viac na Pannu Máriu.  Celý mesiac sme sa modlievali októbrové pobožnosti pred Eucharistiou za rôzne spoločné úmysly a potreby.  Prichádzali sme k Márii s vedomím  toho, že ona je istou a bezpečnou cestou do neba. Novinkou v našej farnosti boli nedeľné poobedňajšie októbrové pobožnosti, pri ktorých modlitbu sv. ruženca viedli jednotlivé spoločenstvá sv. ruženca.  Do poslednej nedeľnej pobožnosti sa aktívne zapojili miništranti z našej farnosti. Veríme, že i táto forma modlitby nám opäť pomohla dostať sa bližšie k Pánovi.