Miništranti sú aj dobrí futbalisti
Miništranti sú aj dobrí futbalisti

Miništranti sú aj dobrí futbalisti

V sobotu (9.7.2022) prebehol vo farnosti Mútne miništrantský futsalový turnaj, ktorého sa zúčastnili miništranti z 5 farností: Mútne (aj Beňadovo), Oravské Veselé, Novoť, Vavrečka a Oravská Polhora. Turnaj začal o 8:00 a vyraďovacím systémom sa kryštalizovali najlepšie skupiny. Finálový zápas sa odohral medzi Mútnym a Oravskou Polhorou, v ktorom naši miništranti zvíťazili 2:1. Miništranti si pochvaľovali dobrú organizáciu podujatia a pokojnú atmosféru medzi hráčmi. Prajeme našim miništrantom, aby boli i naďalej horliví v službe pri oltári a v duchovnom živote.

Link na video z turnaja: https://youtu.be/ma2tFK0buOw