Prosili sme o orodovanie sv. Floriána
Prosili sme o orodovanie sv. Floriána

Prosili sme o orodovanie sv. Floriána

V nedeľu (29.5.2022) prebehla vo farnosti hasičská púť z príležitosti spomienky na sv. Floriána, poďakovania za prijaté milosti pre hasičské zbory a prosby za živých, zosnulých členov HZ. Pred sv. omšou o 11:00 bol predstavený životopis sv. Floriána. K liturgickému sprievodu sa pripojili zástupcovia 17 hasičských zborov z okresu Námestovo a prihraničných oblastí v Poľsku. Hlavným celebrantom na sv. omši bol Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov. Do liturgických služieb boli zapojení členovia miestneho hasičského zboru. Vo svojom príhovore otec biskup dal dôraz na spoločnú záchrannú pomoc v kritických situáciách, do ktorej je zahrnutá aj  duchovná služba. Potom sa zastavil pri každom z čítaní siedmej veľkonočnej nedeli a odporučil hasičom a ostatným veriacim, aby sa nechali preniknúť ohňom Ducha Svätého.

Po skončení sv. omše bolo slávnostné zhromaždenie hasičov pred sochou sv. Jána Pavla II., kde zazneli pozdravy pozvaných hostí.

Nech sv. Florián oroduje za celú hasičskú komunitu a našu farnosť.