Žiť z Ježiša Krista
Žiť z Ježiša Krista

Žiť z Ježiša Krista

V nedeľu (15.5.2022) zavítal do našej farnosti o. Peter Sakmár, apoštolský administrátor Západného Kazachstanu, ktorý celebroval  sv. omše o 8:00, 9:30 a 11:00 a vo svojom príhovore nás povzbudil, aby bola viera v Ježiša Krista živá. Cez svoju misijnú skúsenosť vníma rozmach moslimských spoločenstiev a pýta sa: „Čo môže prehĺbiť naše kresťanské spoločenstvá a iných priviesť do spoločenstva Cirkvi?“ Každodenné čítanie Božieho slova, adorovanie eucharistického Krista a prijímanie Eucharistie sú účinným prostriedkom duchovnej obnovy kresťanský spoločenstiev.  Prajeme o. Petrovi, aby bol horliví vo viere a aby Pán žehnal jeho misiu.

O. Peter Sakmár je kňazom Spišskej diecézy, za kňaza bol vysvätený 17.6.2006, od 2006 – 2008 pôsobil ako kaplán v našej farnosti, od 2008 pôsobí na misiách v Kazachstane ako kaplán a farár Uralsku, špirituál v kňazskom seminári v diecéze Karaganda a v súčasnosti ako apoštolský administrátor.