24 hodín s Božím milosrdenstvom
24 hodín s Božím milosrdenstvom

24 hodín s Božím milosrdenstvom

Úctu k Božiemu milosrdenstvu sme v našej farnosti prehlbovali v sobotu (23.4.2022) pri Kaplnke Božieho milosrdenstva, kde sa pán kaplán s veriacimi pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a litánie k Božiemu milosrdenstvu. Počas príhovorov na nedeľných sv. omšiach sa kňazi venovali téme Božieho milosrdenstva. Vyvrcholením Nedele Božieho milosrdenstva bola popoludňajšia pobožnosť pred vystavenou Eucharistiou, kde sme vyprosovali potrebné milosti pre Ježišovo umučenie. Nech z našich sŕdc vychádza úprimné vyznanie: „Ježišu, dôverujem ti.“