Duchovná obnova pre birmovancov
Duchovná obnova pre birmovancov

Duchovná obnova pre birmovancov

V sobotu (23.4.2022) sa uskutočnila duchovná obnova pre birmovancov, ktorá bola zameraná na identitu muža a ženu v prepojení s témou o mravnej čistote. Súčasťou programu boli prednášky a adorácia, pri ktorej mohli birmovanci symbolicky vyjadriť túžbu k Pánu Ježišovi, keď zapaľovali sviece. Hosťami na duchovnej obnove boli manželia Anička a Martin Lojekoví, ktorí robia prednášky pre mládež, snúbencov a hlavne manželov.