Krížová cesta na Veľký piatok
Krížová cesta na Veľký piatok

Krížová cesta na Veľký piatok

V dopoludňajších hodinách na Veľký piatok prebehla v našej farnosti krížová cesta vo farskom kostole. Texty krížovej cesty boli spojené so sv. Jozefom a napísal ich otec biskup Stanislav Stolárik. Každé zastavenie prečítal zástupca konkrétneho stavu a ostatní držali drevený kríž. Do krížovej cesty boli zapojené tieto stavy: birmovanci, miništranti, organisti a speváci, mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania, členovia spoločenstva Božského Srdca Ježišovho, , členovia ružencových spoločenstiev, poľovníci a lesníci, matky a otcovia, prvoprijímajúce deti a ostatné deti, lektori, učitelia, hasiči a záchranári, obecný úrad – poslanci a pán starosta. Hodnotnú atmosféru z krížovej cesty môžete zachytiť z fotografií.