Kontemplatívny rozmer práce
Kontemplatívny rozmer práce

Kontemplatívny rozmer práce

Počas 8. nedele v cezročnom období (27.2.2022) zazneli pri sv. omšiach príhovory pre manželov, kde sme sa venovali rodinnej spiritualite. Uvažovali sme nad myšlienkami španielskych autorov José Noriegu a José Granadosa. V prílohe je zachytená prezentácia z tematického príhovoru.

Rodinná spiritualita, korene Betánie 6. – prezentácia na stiahnutie