Jesenná zbierka na charitu
Jesenná zbierka na charitu

Jesenná zbierka na charitu

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť aj počas najbližšej jesennej zbierky, ktorá bola ohlásená na 1. adventnú nedeľu (28. novembra 2021).

Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu, zbierku možno podporiť počas nasledujúcich dvoch týždňov prostredníctvom bankového spojenia:

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592,   VS: 412071897

Pán Boh odplať za vašu obetavosť.