Októbrová prednáška Školy viery
Októbrová prednáška Školy viery

Októbrová prednáška Školy viery

Vo štvrtok (21.10.2021) zaznela vo Farskom kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove prednáška z cyklu Škola viery na tému – Biblické dejiny a biblická mentalita. Prednášku a prezentáciu pripravil náš rodák Mons. Anton Tyrol a predniesol ju pán farár zo Zákamenného – Cyril Hamrák. Znenie prednášky si pozrite v prílohe. Srdečne povzbudzujeme k osobnej účasti na prednáške.

Prezentácia – diecézna škola viery na stiahnutie
Dokument- diecézna škola viery na stiahnutie