Pozdrav z Kazachstanu

Na misijnú nedeľu (24.10.2021) nám poslal o. Peter Sakmár, Apoštolský  administrátor Atyrauskej administratúry krátky pozdrav, ktorý bol bývalým kaplánom v našej farnosti. Chcem vás poprosiť o modlitby za jeho misiu a tešíme sa na osobné stretnutie. Celé znenie si prečítajte v prílohe.

Poďakovanie na stiahnutie