Púť do Šaštína –  stretnutie so Sv. Otcom
Púť do Šaštína – stretnutie so Sv. Otcom

Púť do Šaštína – stretnutie so Sv. Otcom

V čase návštevy pápeža Františka na Slovenku naša farnosť zorganizovala púť do Šaštína. Na púť sa prihlásilo 2/3 veriacich z Oravskej Polhory a veriaci zo Sihelného, Mútneho, Rabče , Rabčíc a Bobrova.

Naša púť začala v utorok (14.9.2021) o 17:00 z Oravskej Polhory a postupne sme zbierali veriacich z ostatných farností. Počas cesty sme vyplnili čas modlitbou a spevom. Do Šaštína sme vstúpili bez problémov na cestách pred polnocou, väčšina pútnikov išli do pripraveného sektora, kde strávili nočnú vigíliu. V skorých ranných hodinách začal sprievodný program, ktorý nás dostával do atmosféry stretnutia so Svätým Otcom. Postupne sa sektory zapĺňali a okolo 9:30 sme mali možnosť pozdraviť sa s pápežom Františkom, ktorý v papamobile prechádzal pomedzi sektory. Slávnostná liturgia bola bohatá na spevy, každý účastník mal v rukách sprievodcu liturgiou. Z príhovoru Sv. Otca nám rezonovali tieto slová –  Máriina viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu, má prorocký rozmer a je plná súcitu. Symbolickým gestom pápežskej liturgie bol obetný sprievod, ktorý tvorili organizátori podujatia a odovzdanie zlatej ruže Sedembolestnej Panne Márii z rúk pápeža Františka. S Božou pomocou sme sa všetci zišli v autobuse a s pokojom v srdci, ktorý nám cez svoju prítomnosť a modlitbu odovzdal Sv. Otec, sme sa vracali do svojich domovov.

Róbert Slotka
IMG_20210915_175331IMG_20210915_092115IMG_20210915_113122IMG_20210915_095535