Letná farská púť

Naša farnosť spolu s pánom kaplánom putovala 24. júla po viacerých pútnických miestach. Púť sme začali na Mariánskej hore v Levoči, kde pán kaplán odslúžil sv. omšu. Pokračovali sme na Kalváriu v Prešove, odkiaľ bola urobená aj táto spoločná fotka. Púť sme zakončili v ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej. Táto záhrada je jediná svojho druhu na Slovensku. Ďakujeme pánu kaplánovi za sprevádzanie po týchto miestach, Pán Boh zaplať!

prešov2.